Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kladenský KLUB SBĚRATELŮ byl založen 3.března 1974.        

V té době byl rozdělen na několik sekcí, ve kterých byli, kromě sběratelů pivních suvenýrů, ještě sběratelé odznaků, pohlednic, mincí, zápalkových nálepek a dalších sběratelských materiálů. V té době byl klub pod patronací Městského kulturního střediska. V roce 1981 přecházejí sběratelé odznaků pod TJ SONP Kladno a sběratelé pivních suvenýrů se osamostatňují. Od roku 1982 je klub již veden pod názvem KLUB SBĚRATELŮ PIVOVARSKÝCH SUVENÝRŮ a je pod patronací CZV SSM závodu 5 POLDI SONP. Schůzky se konají pravidelně v Domě oddechu a později v Klubu mládeže POLDI. Ten je také později naším patronem. V roce 1990 se zrušením Svazu mládeže přechází náš klub pod Dům kultury ROH. Zároveň se i špatně shánějí sály na burzy. Proto v roce 1992 žádáme o registraci zájmového sdružení a od tohoto jsme samostatným klubem pod názvem KLADENKA – KLUB SBĚRATELŮ PIVOVARSKÝCH SUVENÝRŮ. Scházíme se nejprve v restauraci Domu oddechu, později v restauraci na Garážích a nyní již delší dobu v restauraci u Friedrichů. Pravidelné schůzky jsou jedenkrát za 14 dní v úterý a dvakrát do roka pořádáme setkání sběratelů rovněž v této restauraci. Od roku 2005 spolupracujeme se sládkem minipivovaru v Chýni a ke sběratelskému setkání pravidelně vydáváme novou etiketu. Rovněž zajišťujeme vyřizování žádostí o etikety tohoto pivovaru.

 

V současné době má náš klub 28 členů, nejvíce zastoupeným sběratelským oborem je sbírání pivních etiket, hlavně českých. Kromě sbírání českých etiket pak jsou v našem klubu zastoupeni sběratelé zahraničních etiket, tácků, korunkových uzávěrů, účtenek, sklenic, plechovek a dalšího sběratelského materiálu.